รายการเช้าข่าวข้น คนข่าวเช้า

รายการเช้าข่าวข้น คนข่าวเช้า ช่อง 9 ช่วงตอมแมลงวัน วันที่ 25 กันยายน 2552
สัมภาษณ์เรื่องคอนเสิร์ตของป๋าเทพ 18 ตุลาคม 2552 นี้